....POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon..POLKOM – Centre for the Study of Political Communication.... 

Forskningsparken, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Gaustadalléen 21
Oslo, Oslo, 0349
Norge

 
 

....Kontakt oss..Contact POLKOM....

....Spørsmål knyttet til POLKOM? Ønsker du mer informasjon om POLKOMs arbeid? Kontakt oss gjerne her!..Do you have questions about POLKOM or do you want more information about the Centre? Please don't hesitate to get in touch with us....

....Navn..Name.... *
....Navn..Name....