POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon

Ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Gaustadalléen 21
Oslo, Oslo, 0349
Norge

 
 

Kontakt oss

Spørsmål knyttet til POLKOM? Ønsker du mer informasjon om POLKOMs arbeid? Kontakt oss gjerne her!

Navn *
Navn