POLKOM Norgeskart.jpg

OM POLKOM

POLKOM-gruppa samler forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo som har fokus på politisk kommunikasjon. Gruppa driver POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon som er et virtuelt forskningssenter som også inkluderer eksterne medlemmer. Sentret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet. For å fremme formålet skal senteret blant annet:

  • Ta initiativ til og arbeide aktivt med planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.
  • Være et samlingssted og forum for forskere fra ulike disipliner som arbeider med politisk kommunikasjon.
  • Arrangere interne og eksterne seminarer og konferanser.
  • Formidle forskningen gjennom egen webside.
  • Sikre rekruttering til feltet gjennom også å skape et godt miljø for studenter.
  • Legge til rette for gjesteforskere

POLKOM skal møte samfunnets behov for kompetanse om hvordan politiske og demokratiske maktforhold vedlikeholdes, utfordres og endres når kommunikasjonsmønstre, mediestrukturer og offentligheter skifter karakter som følge av økonomiske, teknologiske og kulturelle endringer. Forskningen skal gi innsikt i betydningen av den historiske og kulturelle konteksten for norsk politisk kommunikasjon.

Lederskap 

POLKOM har delt lederskap mellom Eli Skogerbø og Øyvind Ihlen. Som gruppe ble POLKOM konstituert i januar 2014, mens selve senteret ble lansert i oktober 2015.

POLKOMs styre

Senteret har et styre som består av leder Anne Krogstad, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Kjell Lars Berge, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
Rune Karlsen, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
Jens E. Kjeldsen, professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Toril Aalberg, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Gunn Enli, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Øyvind Ihlen, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Varamedlemmer er:
Cristina Archetti, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Audun Beyer, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
Sigurd Allern, professor emeritus, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Tine Ustad Figenschou, førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
Kjersti Thorbjørnsrud, forsker, Institutt for samfunnsforskning


Ønsker du å bli medlem av POLKOM?

Forskere og vitenskapelig ansatte ved forskningsinstitusjoner som arbeider aktivt med problemstillinger innen politisk kommunikasjon kan bli medlemmer.

Søknad om medlemskap fremmes i form av en kort presentasjon av eget forskningsområde og aktuelle prosjekter, skrevet i en form som er egnet til publisering på web. Send senterlederne en e-post:

Øyvind Ihlen: oyvind.ihlen@media.uio.no
Eli Skogerbø: eli.skogerbo@media.uio.no