POLKOM+Norgeskart.jpg

....OM POLKOM..About POLKOM....

....På landsbasis har POLKOM 40 medlemmer, fordelt på 13 forskningsinsitusjoner. Senteret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet..POLKOM consists of 40 members across 13 research institutions in Norway. POLKOMs aim is to be  a world-class research centre that provides society with the cross-disiplinary knowledge needed to understand the role of communication in Nordic democracies, contrasting this with experiences from other regions....

....POLKOM@IMK ved UiO består av fem professorer, én professor II, to postdoktorer, to professorer emeritus og seks PhD-studenter..POLKOM@IMK consists of five professors, one professor II, two postdoctors, one professor emeritus and six PhD students....

....POLKOM er representert ved følgende institusjonener:..POLKOM is found at these research istitutions:....

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Bergen

 • OsloMet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Nord Universitet

 • Universitetet i Stavanger

 • Handelshøyskolen BI

 • Høyskolen i Østfold

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Høgskulen i Volda

 • Høyskolen Kristiania

 • Westerdals Oslo ACT

 • Institutt for samfunnsforskning

....Lederskap..Leadership....

....POLKOM har delt lederskap mellom Eli Skogerbø og Øyvind Ihlen. Som gruppe ble POLKOM konstituert i januar 2014, mens selve senteret ble lansert i oktober 2015..POLKOM is lead by professor Eli Skogerbø and professor Øyvind Ihlen....

....POLKOMs styre..Board of directors....

....Styreleder er Anne Krogstad, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO..POLKOMs board of directors is chaired by Anne Krogstad, professor at UiO....

....Øvrige styremedlemmer: .. Other members: ....

 • Kjell Lars Berge, professor, UiO

 • Øyvind Ihlen, professor, UiO

 • Jens E. Kjeldsen, professor, UiB

 • Kjersti Thorbjørnsrud, forsker ved ISF

 • Toril Aalberg, professor, NTNU

....Varamedlemmer: .. Deputy members .....

 • Cristina Archetti, professor ved UiO

 • Audun Beyer, forsker ved ISF

 • Tine Ustad Figenschou, professor ved OsloMet

 


....Ønsker du å bli medlem av POLKOM?..Do you want to become a POLKOM member?....

....Forskere og vitenskapelig ansatte ved forskningsinstitusjoner som arbeider aktivt med problemstillinger innen politisk kommunikasjon kan bli medlemmer.

Søknad om medlemskap fremmes i form av en kort presentasjon av eget forskningsområde og aktuelle prosjekter, skrevet i en form som er egnet til publisering på web. Send senterlederne en e-post:

Øyvind Ihlen: oyvind.ihlen@media.uio.no
Eli Skogerbø: eli.skogerbo@media.uio.no

..

Researchers who work with political communication are elligible for membership. If you have questions or would like to become a member, please get in touch with Eli Skogerbø or Øyvind Ihlen:

Øyvind Ihlen: oyvind.ihlen@media.uio.no
Eli Skogerbø: eli.skogerbo@media.uio.no

....