Senterledere

Professor Øyvind Ihlen og professor Eli Skogerbø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo leder POLKOM-gruppa. 


Sigurd Allern

Sigurd Allern er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. 


Elin Haugsgjerd Allern

Elin Haugsgjerd Allern er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

 

Christina Archetti


Christina Archetti er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Henrik Bastiansen

Henrik Grue Bastiansen er professor ved journalistutdanninga ved Høgskulen i Volda. 


Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo


Audun Beyer

Audun Beyer er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. I sin forskning har han vært opptatt av politisk kommunikasjon, nyheter, opinionsdanning og mediepåvirkning, stort sett basert på kvantitative data.


Eiri Elvestad

Eiri Elvestad er førsteamanuensis ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i Sørøst-Norge


Gunn Enli

Gunn Enli er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Hun har PhD fra Universitetet i Oslo. Enli har vært gjesteforsker ved London School of Economics i flere perioder i 2016 og 2017.  Enli forsker og underviser innenfor feltene mediepolitikk, politisk kommunikasjon og sosiale medier, og har de siste årene ledet det internasjonale prosjektet Social Media and Election Campaigns (SAC). Hennes siste publikasjoner inkluderer bøkene Mediated Authenticity (2015), Routledge Companion to Social Media and Politics (2016) og The Media Welfare State (Michigan University, 2015).  Enli sitter i flere offentlige oppnevnte utvalg, er redaksjonsmedlem i tre internasjonale tidsskrifter, og skriver kronikker og kommentarer.  


Frank Esser

Frank Esser er professor II ved Institutt for medier og kommunikasjon. Esser er professor i internasjonal og komparativ medieforskning, Universitetet i Zurich. Esser er formann av "Political Communication Section" i ECREA, og deltar i flere andre ledende nettverk. Han er forfatter av elleve bøker og over hundre og femti bokkapitler og artikler.


Mona Abdel-Fadil

Mona Abdel-Fadil er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Hennes forskningn er knyttet til SAMKUL prosjektet: Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments - A Comparative Scandinavian Study.


Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou er førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere hun ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO (2006-2016), hvor hun forsket på internasjonale nyheter, medialisering av konflikter og medienes rolle i innvandringsdebatten. Figenschou er involvert i flere forskningprosjekter og forsker på myndighetenes mediearbeid, medier og helse, og medienes forhold til og representasjon av marginaliserte grupper. Hun har også en ForskerII-stilling ved Senter for ekstremismestudier (C-Rex, UiO) hvor hun skal undersøke høyreradikale gruppers forhold til de etablerte mediene og mediekritikk fra ytre høyre.


Mari Kjos Hellum

Mari Kjos Hellum er høgskolelektor ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold


Karoline Ihlebæk

Karoline Andrea Ihlebæk er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 


Øyvind Ihlen

Øyvind Ihlen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Sammen med Eli Skogerbø leder han POLKOM. Han er også President i EUPRERA, European Public Relations Education and Research Association, regionredaktør av Public Relations Inquiry; og norsk redaktør for Rhetorica Scandinavica. Ihlens forskning er særlig konsentrert rundt strategisk kommunikasjon om politiske tema. Han er forfatter eller medforfatter av over 60 tidsskriftsartikler og bokkapitler, samt ni bøker, og har fått en rekke internasjonale priser for sin forskning.


Bente Karlsnes

Bente Karlses er førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus. 


Ratna Elisabet Kamsvåg

Ratna Elisabet Kamsvåg er høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI. 


Rune Karlsen

Rune Karlsen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Rune Karlsen er PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009). Han har tidligere vært Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap (2009-2013), UiO, og Stipendiat ved ISF (2005-2009). Han er særlig opptatt av politisk kommunikasjon, politiske partier, politisk representasjon og valg.


Jens E. Kjeldsen

Jens E. Kjeldsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Han er utdannet ved Institut for Retorik på Københavns Universitet, hvor han skrev hovedfagsoppgave om politiske fjernsynsdebatter. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art avhandling om visuell retorikk. I 2014 ga Kjeldsen ut boken Hva er retorikk


Erik Knudsen

Erik Knudsen er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er også postdoktor ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE). Han har doktorgrad ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, og har spisskompetanse innen kvantitativ medie- og publikumsforskning, effekter av bruk av nye og etablerte medier, tillit til journalistikk og effekter av politisk kommunikasjon. 


Anne Krogstad

Anne Krogstad er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo


Steffen Krüger

Steffen Krüger er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Elin Strand Larsen

Elin Strand Larsen er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold


Anders Olof Larsson

Anders Olof Larsson er  førsteamanuensis ved avdeling for ledelse/Strategi og PR, Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technolog. Larsson was previously a Postdoctoral Fellow working in the Social media and Agenda-Setting in election campaigns project at the Department of Media and Communication, University of Oslo. During his PhD work, which was funded by The Swedish Research School of Management and Information Technology, Larsson took part in the 2011 Oxford Internet Institute Summer Doctoral Programme. His PhD thesis – “Doing Things in Relation to Machines – Studies on Online Interactivity” – was awarded the 2012 Börje Langefors award (for best Swedish thesis within the field of Informatics) and the 2012 FSMK Doctoral Dissertation award (for best Swedish thesis within the field of media and communication studies).


Eviane Leidig

Eviane Cheng Leidig  is a PhD research fellow at C-REX a, comparing Indian diaspora responses to Islamist extremism and anti-establishment in Brexit Britain and Trump's presidency in the US.


Rania Maktabi

Rania Maktabi er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold


Hallvard Notaker

Hallvard Notaker er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo 


Terje Rasmussen

Terje Rasmussen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Banafsheh Ranji

Banafsheh Ranji er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Linn Sandberg

Linn Sandberg er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Iris Beau Segers 

Iris Beau Segers er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Eli Skogerbø

Eli Skogerbø er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 


Gunnar Thesen

Gunnar Thesen er førsteamanuensis, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger


Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker II, Institutt for samfunnsforskning


Ragnar Waldahl

Ragnar Waldahl er professor emeritus, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Christopher Ben Wilson

Christopher Ben Wilson er stipendiat, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo


Toril Aalberg

Toril Aalberg er professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)