POLKOMs publikasjoner

Her finner du utvalgte publikasjoner av POLKOMs medlemmer. For en fullstendig oversikt, se de enkelte medlemmenes nettsider. 

 
 
makt medier.png

Makt, medier og politikk – Norsk politisk kommunikasjon

Sigurd Allern (red.), Øyvind Ihlen (red.), Eli Skogerbø (red.).

Politisk kommunikasjon dreier seg om styringen av samfunnet, samarbeid og konflikt, verdier og interesser. Politikere, journalister, byråkrater, kommunikasjonsrådgivere, bedrifts- og organisasjonsledere, så vel som vanlige samfunnsborgere er alle deltakere i slike prosesser. Hvordan påvirkes kunnskap, holdninger og atferd i denne sammenhengen?

«Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon» gjør opp status for forskningen om politisk kommunikasjon i Norge. Antologien tar for seg hvor har feltet vært, hvor det er i dag, og hvor bidragsyterne mener veien bør gå. Den undersøker særlig de institusjonelle og kulturelle forutsetningene for politisk kommunikasjon i Norge. Er det noen samfunnsmessige faktorer som former norsk politisk kommunikasjon på en spesiell måte?

Boka inneholder bidrag fra, og er et resultat av samarbeid mellom de fremste miljøene i Norge på området, og er drevet fram av POLKOM-gruppa ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

 
Skjermbilde 2017-09-06 kl. 14.06.36.png

The Routledge Companion to Social Media and Politics

Axel Bruns, Gunn Enli, Eli Skogerbø, Anders Olof Larsen, og Christian Christensen

Social media are now widely used for political protests, campaigns, and communication in developed and developing nations, but available research has not yet paid sufficient attention to experiences beyond the US and UK. This collection tackles this imbalance head-on, compiling cutting-edge research across six continents to provide a comprehensive, global, up-to-date review of recent political uses of social media.

Drawing together empirical analyses of the use of social media by political movements and in national and regional elections and referenda, The Routledge Companion to Social Media and Politicspresents studies ranging from Anonymous and the Arab Spring to the Greek Aganaktismenoi, and from South Korean presidential elections to the Scottish independence referendum. The book is framed by a selection of keystone theoretical contributions, evaluating and updating existing frameworks for the social media age.

 
Skjermbilde 2017-09-06 kl. 14.09.40.png
 
Skjermbilde 2017-09-18 kl. 16.43.44.png

Norsk Medietidsskrift

På jakt etter norsk politisk kommunikasjon – kommentarartikkel (2015)

Essayet bygger på innlednings- og konklusjonskapitlene fra antologien Ihlen, Ø., Skogerbø, E., & Allern, S. (Red.). (2015). Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

 

 

 

 

Spesialnummer av Northern Lights om politisk kommunikasjon: "Political communication in networked societies"

Utgaven er redigert av Skogerbø og Risto Kunelius ved University of Tampere i Finland. 

"Political communication in networked societies" inneholder blant annet artikkelen "Image, self-presentation and political communication in the age of interconnection: An alternative understanding of the mediatization of politics" skrevet av POLKOMs Christina Archetti. 

I den nye utgaven finner man også artikkelen "Facebook and local newspapers' effect on local politicians poularity", skrevet av POLKOMs Eiri Elvestad sammen med Marius Rohde Johannessen.