Her finner du en oversikt over tidligere POLKOM-arrangementer

POLKOM-mandager finner sted på rom 418 på IMKs lokaler i Forskningsparken, klokken 12. 


POLKOM-arrangementer våren 2018

Januar

15. Januar – oppstart v/Øyvind & Eli + rundbordsoppdatering

22. januar: Gjesteforsker Lotta Lounasmeri ved IMK lunsjforedrag med tittelen "Finnish “nuclear nightclub”? The case of Fennovoima & energy related doxa".

29. januar: POLKOM-mandag med Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag på OsloMet – Storbyuniversitetet, med tittelen "Digital issue ownership: Studying the immigration debate on politicians’ Facebook pages". 

Februar

5. februar: POLKOM-lunsj med professor Øyvind Ihlen ved IMK. Han presenterer en prosjektidé med tittelen "The New Latin of Lobbying: Honed Public Interest Arguments and a Big (Media) Stick". 

12. februar: Høyskolelektor Ketil Raknes ved Kristiania holder lunsjforedrag med tittelen "Lobbyspeak: Understanding the rhetoric of lobbyist". 

26. februar: POLKOM-lunsj med Eli Skogerbø, professor ved IMK med tittelen: "Campaigning without media: first reports from the periphery of the Sámi parliamentary election campaign 2017". 

Mars

5. mars: Frank Esser

12. mars: Karoline Andrea Ihlebæk og Steffen Krüger pitcher ERC-søknad

April

9. april: Masterstudenter ved IMK presenterer sine oppgaver

16. april: Eiri Elvestad 

23. april: Rune Karlsen - presenterer sin forskningsprofil 

30. april: Ratna Elisabeth Kamsvåg 

Mai

7. mai: TBA

14. mai: Cristina Archetti

28. mai: Rundbord

21. mai. Øvelse gjør mester: testing av ICA-papere 

Juni

4. juni: Tine Ustad Figenschou  

11. juni: Rundbord

18: juni: Iris Beau Segers

 

POLKOM-arrangementer høsten 2017

August

21. august: POLKOM-mandag med professor Eli Skogerbø : Oppstartsmøte for høsten 2018 der Eli orienterer om planer for POLKOM høstsemesteret 2017.

28. august: POLKOM-mandag med professor Elin Haugsgjerd Allern ved institutt for statsvitenskap: Conceptualizing and Measuring Party-Interest Group Relationships – How Parties’ Relational Ties with Interest Groups Differ in Old Democracies

September

4. september: POLKOM-mandag med postdoktor Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen: Trusting and reading news from the other side: Experimental evidence on signs of echo chambers, selective exposure, and selective trust in Norway.

6. september: POLKOM-lunsj onsdag 6. september med assisterende professor Kristof Jacobs fra Radbound University i Nederland som presenterer boken «Social media, parties and inequalities», i forbindelse med ECPR-konferansen.

11. september: POLKOM-mandag med professor Henrik Bastiansen ved Høgskulen i Volda

18. september: Kjetil Raknes – Lobbyspeak: Understanding the rhetoric of lobbyists (NB: Avlyst)

25. september: POLKOM-mandag: Oppdatering og rundbord (internt arrangement)

Oktober

9. oktober: POLKOM-mandag med postdoktor Mona Abdel-Fadil ved IMK: Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook

16. oktober: POLKOM-mandag med professor Anne Krogstad ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Om norsk og svensk kulturelite.

23. oktober: POLKOM-mandag med professor Frank Esser

30. oktober: POLKOM-mandag: Oppdatering og rundbord (internt arrangement).

November

6. november: POLKOM-mandag med førsteamanuensis Bente Kalsnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus (NB! Avlyst!)

13. november: POLKOM-mandag med stipendiat Banafsheh Ranji ved UiO. 

20. november: POLKOMs første generalforsamling. 

Desember

4. desember: POLKOM-mandag med Iris Seger ved IMK

11. desember: POLKOM-mandag: Oppdatering og rundbord (internt arrangement).

18. desember: POLKOM-mandag med gjesteforsker Lotta Lounasmeri. NB! Avlyst!


POLKOM-arrangementer våren 2017

Januar

23. januar: POLKOM-mandag med professor Gunn Enli og professor Trine Syvertsen ved IMK: "Media Companies and the Public Interest: A Comparative Study of Experiences in Flandern and Norway"

30. januar: POLKOM-mandag med medieforsker Juha Pekk Herkman ved Universitetet i Helsingfors : "Populism and the Media in the Nordic Context".

Februar

6. februar: POLKOM-mandag med stipendiat Christopher Wilson ved IMK: How digital media broke citizen engagement. 

13. februar: POLKOM-mandag med professor Øyvind Ihlen og professor Eli Skogerbø ved IMK: Denne mandagen vil Øyvind og Eli orientere om hva som skjer i POLKOM. 

27. februar: POLKOM-mandag med førsteamanuensis Anders Olof Larsson ved Westerdals: - Baking, Skiing - Governing - Exploring the popularity of personalized posts on Norwegian political Instagram accounts. (Avlyst grunnet sykdom)

Mars

6. mars: POLKOM-mandag med post.doc. Karoline Ihlebæk ved IMK: From gatekeeping to navigating: managing the immigration debate in Scandinavian newspapers.

20. mars: POLKOM-mandag med gjesteforsker Lotta Lounasmeri: Rediscovering elite trust and the exercise of political power in postwar Finland.

27. Mars: POLKOM-mandag med Cristina Archetti, professor ved IMK: Strategic Communication and Context: Making Sense of “Post-Truth Politics”, “Fake News” and the “Age of Misinformation”

April

3. april: POLKOM-mandag med førsteamanuensis Anders Olof Larsson ved Westerdals: - Baking, Skiing - Governing - Exploring the popularity of personalized posts on Norwegian political Instagram accounts.

24. april: POLKOM-mandag med professor 2 Frank Esser ved IMK: New insights into the relationship between populism and the media

Mai

8. mai: POLKOM-mandag med professor Øyvind Ihlen og professor Eli Skogerbø: Denne mandagen vil Øyvind og Eli orientere om hva som skjer i POLKOM. 

15. mai: POLKOM-mandag: Øvelse gjør mester: Presentasjoner før ICA 2017.

22. mai: POLKOM-mandag med Rune Karlsen, forsker 1 ved institutt for samfunnsforskning vil denne mandagen presentere aktuell forskning.

29. mai: POLKOM-mandag med stipendiat Iris Seger ved IMK: How radical is the radical right? Immigration discourse on right-wing social media platforms compared to mainstream media in the Netherlands and the United Kingdom.

Juni

12. juni: POLKOM-mandag med professor Øyvind Ihlen og professor Eli Skogerbø: Denne mandagen vil Øyvind og Eli orientere om hva som skjer i POLKOM. Vi tar også en 'rundbordsoppdatering'der vi hører fra POLKOM-medlemmer og andre interesserte om pågående prosjekter og aktuell forskning.

19. juni: POLKOM-mandag med professor Terje Rasmussen ved IMK.

POLKOM-arrangementer høsten 2016

September

5. september: POLKOM-mandag: oppstartseminar

12. september: POLKOM-mandag: Terje Rasmussen - Internett og politisk offentlighet

14. september: Retorikk med Cheryll Glenn: kl 1215-1400 RHETORICAL STRUGGLES AND THE 2016 U.S. PRESIDENTIAL CAMPAIGN i Eilert Sundts hus, B-blokka: Seminarrom 847

19. september: POLKOM-mandag: Bente Kalsnes - Populistisk politisk kommunikasjon

26. september: POLKOM-mandag: Alex Frame - "Tweeting Politics: French politicians' and journalists' use of social media as an everyday communication tool"

27. september: (internt) Arbeidseminar om politisk kommunikasjonskultur

28. september: SAC-seminar

Oktober

3. oktober: POLKOM-mandag: Linn Sandberg: How digitalization weakens or strengthens the position of representative democracy today

10. oktober: POLKOM-mandag: Linn Sandberg og Ulf Bjereld:  Politiska partier i en digitaliserad tid

17. oktober: POLKOM-mandag: Zoltan Fazekas: When to talk about Europe? Selective europeanization of the 2014 EP elections

24. oktober: POLKOM-mandag: Shawn Parry-Giles: Mediedekningen av Hillary Clinton med vekt på valgkampen 2016 + kjønnsperspektiver. Holdes på ROM 205

31. oktober: POLKOM-mandag: Øyvind og Eli Orienterer + rundbordsoppdatering

November

7. november: POLKOM-mandag: Practice makes perfect - for deltakere som skal til ECREA

14. november: POLKOM-mandag: Rania Maktabi - Female lawyers in Kuwait and Lebanon speak after 2011: Legal mobilization through medialized awareness-raising

21. november: POLKOM-mandag: Høyre og KrFs tolkningsrammer i forbindelse med Syria-krisen, presenteres av Masterstudent ved IMK; Olga Marie Salen Brathaug

28. november: (internt): Half baked-seminar med Frank Esser, «Comparing Political Journalism»

30. november - 1. desember: (internt) POLKOM PhD-seminar: Combining methods in political communications

Desember

5. desember: POLKOM-mandag

12. desember: POLKOM-mandag: Øyvind og Eli Orienterer + rundbordsoppdateringPOLKOM-arrangementer våren 2016

Hver mandag våren 2016 vil være en POLKOM-mandag klokka 12 på rom 418

Januar

11. januar: Øyvind og Eli orienterer om det siste fra senterets aktiviteter.

18. januar: Jørgen Alnæs snakker om den nye boka Individet i journalistikken.

25. januar: Henrik G. Bastiansen (Volda): TV-dokumentaren som politisk kommunikasjon

Februar

1. februar: Eli Skogerbø innleder om boka The Routledge Companion to Social Media and Politics.

8. februar: Ingrid Lønrusten Rogstad (Aftenposten) kommer og snakker om sin nye bok Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap. Boka kommer på Cappelen Damm i februar.

15. februar: Sigurd Allern (IMK): Journalistikk, markedssvikt og mediestøtte. Sigurd snakker om en artikkel han har skrevet sammen med Ester Pollack for den svenske maktutredningen.

29. februar: MA-prosjekter. Vi inviterer noen av våre MA-studenter til å orientere kort om sine nye masterprosjekter.

Mars

10. mars (torsdag): Heldagsseminar med Frank Esser. Program sendes ut når vi nærmer oss.

14. mars: Cristina Archetti (IMK) snakker om foreløpige funn fra ett av sine feltarbeid.

April

4. april: Øyvind og Eli orienterer.

25. april: Nye stipendiater i POLKOM. De to nye stipendiatene orienterer om sine respektive prosjekter.

2. april: Bente Kalsnes (IMK): The power of viral shares in FrP and SD: Strategic use of social media in two populist political parties in Norway and Sweden.

Mai

9. mai: Tine Ustad Figenschou (IMK) snakker om foreløpige funn fra feltarbeid i forbindelse med MIPS-prosjektet.

23. mai: Asimina Michailidou (ARENA): Social media and European politics: rethinking power and legitimacy in the digital era.

30. mai (ROM 410): Practice makes perfect: Kolleger på vei til ICA benytter anledningen til å øve på sine presentasjoner foran et kompetent publikum.

Juni

6. juni: Eli og Øyvind orienterer.

13. juni: Mona Abdel-Fadil (IMK) snakker om IMKs deltakelse i den store satsningen på politisk ekstremisme