Undervisningstilbud

 Institutt for medier og kommunikasjon holder til i Forskningsparken. 

Institutt for medier og kommunikasjon holder til i Forskningsparken. 

 

Undervisningstilbud på Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

Tilbud for studenter som ønsker en større innsikt i temaer knyttet opp mot medier, politikk og politisk kommunikasjon:

MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk

MEVIT2610 – Politisk kommunikasjon: Makt, aktører og prosesser

MEVIT4326 – Strategisk kommunikasjon i samfunnet

MEVIT4327 – Anvendt strategisk kommunikasjon

JOUR4428 – Politisk journalistikk

MEVIT4350 – Media and Politics